Achizitii publice

 
Procedurile de achiziţii se organizează şi desfăşoară în conformitate cu următoarele prevederi legale :
  • Procedura operaționala interna P.O. 04.6 privind încheierea contractelor de achiziții” în cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR MARFĂ” SA
  • Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri,
  • Regulamentul Bursei Române de Mărfuri privind încheierea contractelor de achiziţie de produse, servicii sau lucrări prin licitaţie,
  • Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 96/2012,
În conformitate cu prevederile art. 1. “Obiectul şi caracteristicile generale ale procedurii”, pct. 1.2. “Precizări” din “Instrucţiuni pentru ofertanţi” din Documentaţia procedurii:
  • „SNTFM „CFR MARFA” S.A. îşi rezervă dreptul ca oricând, înainte de începerea derulării sau pe parcursul derulării procedurii, înainte de semnarea contractului, fără a trebui să prezinte justificări suplimentare, să amâne, să suspende sau să anuleze începerea sau derularea procedurii. Amânarea începerii, suspendarea sau anularea procedurii nu creează nici o obligaţie de despăgubire în sarcina CFR Marfă S.A. “
Procedurile de vânzare se organizează şi desfăşoară în conformitate cu următoarele prevederi legale :
  • Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri,
  • Regulamentul Bursei Române de Mărfuri privind încheierea contractelor de vânzare a mărfurilor prin licitaţie,
  • Dispozitiile si reglementarile interne referitoare la evaluare, casare si valorificare bunurilor si mijloacelor fixe din patrimoniul SNTFM CFR Marfa SA
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content