Agenda telefonica PL Socola

S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. – Punct de Lucru Socola
Conducere
1
0738199579
Sef Punct de Lucru
2
0738199581
Sef Adjunct Exploatare
3
0738199584
Sef Adjunct Economic
Compartimentul Economic Financiar
4
0738199585
Economist
5
0738199586
Economist Specialist
6
0738199598
Economist
Compartiment Dispecerat/Programare
7
0738199580
Indicatori
8
0738199587
Telespiker
9
0738199590
Operator program
10
0738199591
Operator tractiune
Compartiment Suport Logistic
11
0738199593
12
0738199597
13
0738199594
Instuctor
14
0738199596
Magazie Socola
Compartiment Juridic Teritorial
15
0738199595
Compartiment SC Teritorial
16
0738199582
Compartiment Resurse Umane Teritorial
17
0738199583
Zona Socola (locomotive)
18
0738199600
Tura Tractiune
Zona Socola (vagoane)
19
0738199599
RTV
Zona Socola (miscare comerciala)
20
0738199601
Reprezentant Zonal
21
0738199602
Casier marfuri
22
0738199603
Magaziner tranzit
23
0738199604
Dormitor CFM Agenti CFM
24
0738199605
Casier marfuri Cristesti Jijia
25
0738199606
Magaziner tranzit CRISTESTI JIJIA
26
0738199607
Declarant vamal Cristesti Jijia
27
0738199608
Tranzit-Ungheni Moldova CFM
28
0738199592
Instructor
Zona Pascani-Bacau (locomotive)
29
0738199609
Receptie PASCANI
30
0738199610
Inginer Specialist
31
0738199611
Sef tura Tractiune Pascani
32
0738199612
Tehnician PPS
33
0738199613
Inginer II
34
0738199614
Laboranti
35
0738199615
Inginer I
36
0738199616
Instructor Pascani
37
0738199617
Cabina Pascani
38
0738199618
Poarta
39
0738199619
Economist I
41
0738199589
SIT – Depoul Pascani
Zona Pascani-Bacau (vagoane)
40
0738199634
RTV Bacau
Zona Pascani-Bacau (miscare comerciala)
42
0738199620
Magazineri tranzit PASCANI
43
0738199631
Reprezentant Zonal BACAU
44
0738199632
Casier marfuri
45
0738199633
Magaziner tranzit
Zona Suceava (locomotive)
46
0738199629
Tura Tractiune
Zona Suceava (vagaone)
47
0738199622
Inginer Specialist
48
0738199623
RTV Suceava
49
0738199630
RTV Suceava-Dornesti
50
0738199588
Instructor
Zona Suceava (miscare comerciala)
51
0738199621
Magaziner tranzit SUCEAVA
52
0738199624
Staţie Vadu Siret UZ
53
0738199625
Deconturi Dornesti
54
0738199626
Declarant Vamal Dornesti – ICS
55
0738199627
Magaziner comercial DORNESTI
56
0738199628
Casier marfuri Suceava-Dornesti
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content