Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea SNTFM “CFR Marfă” SA:
  1. OUG nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea SNCFR;
  2. HG 582/1998 privind infiintarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “CFR Marfa” SA;
  3. Legea nr.544/2001 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  4. OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa  a intreprinderilor publice;
  5. Legea nr.111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011;
  6. HG nr. 478/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicarea a legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public,aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123/2002; 
  7. Legea nr.144/2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
  8. Regulamentul nr 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
  9. Politica CFR Marfa cu privire la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal;
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content