Solicitare informatii. Legislatie

ART.1 – Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României si cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
Extras din: LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.Pentru o colaborare mai bună, în conformitate cu “Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public” vă punem la dispoziţie următoarele formulare:
 • Cerere tip – download
 • Reclamatia administrativa – download
 • Legea nr 544 din 2001 – download
 • HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – download

Formularul de cerere/reclamația administrativă poate fi transmis(a) SNTFM CFR Marfa SA, prin una din urmatoarele modalitati:

 • prin poșta electronică, la adresa de email: marfa.comunicare@cfrmarfa.com
 • prin completarea formularului E-cerere 544
 • fax la numărul: +40-21-2251113
 • prin poștă pe adresa SNTFM CFR Marfa SA – Bdul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, Bucuresti

Buletin informativ – Lista informațiile de interes public comunicate din oficiu

Art. 5. din legea nr 544 din 2001
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 

 1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; – descarcare
 2. structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

Persoana responsabila cu difuzarea informaţiilor publice:

Monica MITRUT,
Tel. 0372.840.036,
monica.mitrut@cfrmarfa.com
marfa.comunicare@cfrmarfa.com

 1. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 2. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 3. programele şi strategiile proprii;  
 4. lista cuprinzând documentele de interes public – download
 5. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii – download
 6. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Reclamatia administrativadownload
Legea nr 544 din 2001download

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – download

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin.(1).
(3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content