Politica CFR Marfă cu privire la prelucrarea si protecţia datelor cu caracter personal

CFR Marfa a adoptat masuri tehnice si organizatorice de protejare a datelor cu caracter personal si isi asuma la nivel inalt responsabilitatea cu privire la gestionarea cerintelor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016  (Regulament).
Scop
CFR Marfa colecteaza, prelucreaza, pune la dispoziţie si transfera date cu caracter personal, in format electronic, pe documente de hârtie, foto sau prin inregistrari video, referitoare la potentialii salariati, personalul actual, fostii salariati, utilizatorii site-ului (Termeni de utilizare, Politica de utilizare a fisierelor cookie), parteneri – persoane fizice, reprezentanţi ai acestora si la alte persoane fizice, pentru realizarea urmatoarelor activitaţi:
 1. realizarea de servicii de transport feroviar sau activitaţi conexe transportului feroviar;
 2. indeplinirea unor obligaţii impuse prin acte normative din domeniile siguranţei circulaţiei, mediului, protecţiei informaţiilor clasificate, sanataţii si securitaţii ocupaţionale, fiscal sau al muncii si protecţiei sociale; derularea unor proceduri sau formalitaţi administrative si legale, in interesul CFR Marfa, al salariaţilor sau al clienţilor sai.
 
Principii
In procesele de prelucrare a datelor personale, personalul CFR Marfa respecta intocmai principiile prevazute de art. 5 din Regulament.
Drepturile subiectilor
Subiectii datelor cu caracter personal au drepturi in legatura cu modul in care ne ocupam de datele lor personale:
 1. acces la date;
 2. retragere a consimţamântului acordat;
 3. rectificare a datelor;
 4. stergere a datelor;
 5. restricţionare a datelor;
 6. portabilitatea datelor;
 7. de a obiecta;
 8. de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
 9. de a se adresa Autoritarii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Justiţiei.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin adresarea unei cereri scrise catre CFR Marfa, datata si semnata olograf.
 
Responsabilitaţi
Personalul care proceseaza date personale trebuie sa se asigure ca:
a) toate datele cu caracter personal sunt pastrate in siguranta;
b) nicio informatie cu caracter personal nu va fi dezvaluita verbal sau in scris, in mod accidental sau in alt mod, unei terte parti neautorizate;
CFR Marfa nu-si asuma responsabilitatea pentru datele personale transmise gresit.
 
Modificari la aceasta politica
Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica in orice moment, fara notificare, astfel ca va rugam sa verificati site-ul www.cfrmarfa.com in mod regulat, pentru a obtine cea mai recenta copie.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content