Formular tip cerere de informatii de interes public

Denumirea autoritatii sau institutiei publice…………………

Sediu/Adresa…………………………………………………..

Data……………………………………………………………..

Stimate domnule/Stimată doamnă…………………………..

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

Doresc ca informatiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mai, la adresa……….. 
Pe email, in format editabil……la adresa……………………………….. 
Pe format de hârtie, la adresa…… 

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

…………………………….

Semnătura petentului

(opţional)

Numele şi prenumele petentului………………………

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/Email…….

Profesia (opţional)……………………..

Telefon(opţional)………………………..

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content