Produse si servicii

CLIENTI

        CFR Marfa furnizeaza pe piata transporturilor produse si servicii feroviare care se adreseaza tuturor clientilor interesati, respectiv clienti directi (expeditori si destinatari), organizatori de transport, alti operatori de transport feroviar.

PRODUSE SI SERVICII PENTRU CLIENTI DIRECTI

        Produsele si serviciile feroviare pe care CFR Marfa le asigura clientilor directi sunt:
1. transportul feroviar al expeditiilor de marfuri, care sunt admise la transportul feroviar si care sunt indicate in Nomenclatura Marfurilor din Tariful CFR Marfa, respectiv in Nomenclatura Armonizata a Marfurilor elaborata de Uniunea Internationala a Cailor Ferate prin consultare cu Organizatia Mondiala a Vamilor. Transporturile se executa intre statiile de pe reteaua CFR, care sunt precizate in Partea IV a CFR Marfa – Indicatorul kilometric sau Distantierul International Uniform al Marfurilor, sectiunea Romania, elaborat de Uniunea Internationala a Cailor Ferate. Serviciile de transport feroviar de marfuri se adapteaza la caracteristicile marfurilor si cerintelor clientilor legate de felul traficului (intern sau international), tipul traficului (vagoane conventionale sau trafic combinat) si marimea expeditiilor. Ca urmare, CFR Marfa organizeaza transporturi in vagoane izolate, respesctiv trenuri complete.
2. serviciile de manevra feroviara, care se pot realiza, in raport cu distanta sau cu timpul, in statiile de cale ferata de pe reteaua CFR si pe toate liniile industriale racordate la aceste statii, pentru introducerea si scoaterea vagoanelor incarcate sau goale la / de la liniile publice din statii, introducerea si scoaterea vagoanelor incarcate sau goale la / de la fronturile de incarcare – descarcare ale clientilor sau la punctele de cantarire ale acestora sau alte deplasari de vagoane solicitate de clienti;
3. cantarirea vagoanelor incarcate sau goale pe cantarele apartinand CFR Marfa
4. inchirierea de vagoane apartinand CFR Marfa ;
5. inchirierea de locomotive apartinand CFR Marfa ;
6. rezervarea de parc de vagoane apartinand CFR Marfa pentru realizare de transporturi in interesul clientului;
7. inscrierea vagoanelor clientilor in parcul CFR Marfa, pentru gestiunea acestora in conformitate cu reglementarile feroviare in vigoare ;
8. servicii de comisionar vamal;
9. alte servicii (intocmirea documentelor de transport , sigilare, etc.)..
 

SERVICII PENTRU ORGANIZATORI DE TRANSPORT

        In relatia cu organizatorii de transport (case de expeditie, operatori de transport combinat), CFR Marfa urmareste constituirea unor parteneriate reciproc avantajoase, in care societatea noastra poate pune la dispozitie resursele proprii (personal, material rulant etc.) pentru :

1. realizarea serviciilor si produselor feroviare oferite si clientilor directi;
2. realizarea unor servicii si produse specifice, cum ar fi :
* trenurile multigrup / cu antene sau a trenurilor complete care includ in compunerea lor vagoane sau grupuri de vagoane provenind de la expeditori diferiti din aceeasi statie de expediere sau pentru destinatari diferiti din aceeasi statie de destinatie;
* servicii de manevra sau cantarire pentru vagoane ale clientilor organizatorilor de transport, care nu se transporta cu CFR Marfa;
* serviciile de informare / avizare in timp real cu privire la executarea transporturilor / pozitia expeditiilor de marfuri.

SERVICII PENTRU OPERATORII DE TRANSPORT

        CFR Marfa este deschisa pentru cooperarea cu operatorii de transport feroviar privati care activeaza in Romania si poate efectua pentru acestia, in limita capacitatilor si resurselor disponibile si fara a afecta derularea contractelor cu clientii proprii servicii precum:
1. remorcarea si impingerea trenurilor operatorilor privati pe anumite segmente din ruta acestora;
2. asigurarea locomotivelor de ajutor ;
3. inchirierea de vagoane si locomotive apartinand CFR Marfa ;
4. manevrarea vagoanelor ;
5. cantarirea vagoanelor pe cantarele CFR Marfa;
6. cazarea personalului operatorilor privati in spatiile dedicate apartinand CFR Marfa;
7. executarea reviziilor tehnice ale trenurilor in statiile de expediere, din parcurs sau de destinatie ;
8. gestionarea parcului de vagoane;
9. transportul expeditiilor de marfuri, in regim de parteneriat, pe anumite segmente de ruta.

TARIFE. OFERTE

        Serviciile prestate de CFR Marfa  in trafic intern sau in trafic international se tarifeaza in conformitate cu prevederile “Tarifului CFR Marfa” in vigoare.

Pe baza de contract / conventie cu clientii, CFR Marfa poate acorda reduceri la preturile stabilite / calculate conform prevederilor tarifelor mentionate sau oferte mai avantajoase pentru clienti. Acestea se vor diferentia in functie de:
1. conditiile concrete de executare a fiecarei prestatii, in special a serviciilor de transport;2. angajamentele clientilor (beneficiari directi sau case de expeditie) cu privire la:

* felul traficului ;
* tipul serviciului de transport solicitat si volumul de marfa realizat / angajat pentru fiecare tip de serviciu. La elaborarea ofertelor, se poate tine seama de faptul ca se realizeaza sau se angajeaza mai multe tipuri de servicii (de exemplu, atat prestatii sub forma de trenuri complete, cat si prestatii in vagoane izolate sau grupuri de vagoane) .
* modalitatile si termenele de plata (in avans, respectiv dupa facturarea prestatiei solicitate) ;
* alte angajamente ale clientului care conduc la situatii reciproc avantajoase;
3. fidelitatea clientului,
4. modul de derulare al unor contracte anteriorare.
CFR Marfa se preocupa de adaptarea permanenta a serviciilor si ofertelor sale la cerintele si asteptarile clientilor, pentru a putea realiza cu promptitudine si profesionalism, la cel mai inalt nivel de calitate, serviciile si prestatiile solicitate de acestia si pentru a construi relatii de colaborare eficienta pe termen lung.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content