Articolul 5 Regulamentul UE nr 679 din 27 aprilie 2016

In procesele de prelucrare a datelor personale, personalul CFR Marfa respecta intocmai principiile de prelucrare a datelor prevazute de art. 5 din Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016:
  1. legalitate, echitate si transparenta: datele personale sunt prelucrate in mod legal, corect si transparent,
  2. limitarea scopului operaţiunii de prelucrare: datele personale se colecteaza in scopuri determinate, explicite si legitime si nu se prelucreaza ulterior pentru scopuri adiţionale, incompatibile cu aceste scopuri;
  3. proporţionalitatea si reducerea la minim: datele personale se prelucreaza de o maniera adecvata, relevanta si limitata la necesitatea de a realiza scopurile legitime si precis determinate pentru care sunt prelucrate;
  4. exactitatea si actualizarea: datele personale prelucrate sunt exacte si, in cazul in care este necesar, acestea sunt actualizate;
  5. limitarea stocarii: datele personale sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru scopurile pentru care sunt prelucrate;
  6. securitate, integritatea si confidenţialitatea: datele personale sunt prelucrate in condiţii de securitate adecvate, astfel incât sa se asigure protecţia acestora impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, respectiv impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content