E-Petiție

   Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

   Petitiile pot fi transmise catre SNTFM CFR Marfa SA prin una din urmatoarele modalitati:
– prin completarea formularului de mai jos – E-petitie
– prin transmiterea prin posta pe adresa SNTFM CFR Marfa SA  – Bdul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, Bucuresti
– prin posta electronica la adresa office.marfa@cfrmarfa.com
– prin fax la nr Numărul de fax: +40-21-2251113
– telefonic la nr. 0722.677.053
Persoana de contact: Mitrut Monica

Sesizări, petiţii, reclamaţii

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content