Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2004


Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2004

 

Tip situatii financiare depuse

CONFORM ORDINULUI 94/2001 – REGLEMENTARILE CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIA IV CEE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

Indicatori din BILANT

mii lei

Active imobilizate TOTAL

7515945129

Active circulante TOTAL, din care

4741459109

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

642074684

Disponibilitati banesti

859124232

Creante

3240260193

Capitaluri – Total, din care

2883749151

Capital social subscris si varsat

2051666050

Patrimoniul regiei

0

Patrimoniul public

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

21639406

Datorii Total

9348668421

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri

18547904431

Venituri totale

19578967646

Cheltuieli totale

18934309448

Profitul brut al exercitiului

644658198

Pierderea bruta a exercitiului

0

Profitul net al exercitiului

339703941

Pierderea neta a exercitiului

0

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati

20204

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Transporturi pe calea ferata

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content