Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2009


Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2009
Tip situatii financiare depuse
BILANT COMPLET CONFORM ORDINULUI 1752/2005
Indicatori din BILANT
lei
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL
973021230
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care
382109854
Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)
66225796
Creante
287329751
Casa si conturi la banci
28554307
CHELTUIELI IN AVANS
382922
DATORII – TOTAL
1246732331
VENITURI IN AVANS
3069071
PROVIZIOANE
12076484
CAPITALURI – TOTAL, din care:
93636120
Capital social subscris varsat
247330300
Patrimoniul regiei
Patrimoniul public
Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta
1064403893
VENITURI TOTALE
1108555024
CHELTUIELI TOTALE
1450507817
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit
-Pierdere
341952793
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit
-Pierdere
341981460
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati
17089
Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN
Transporturi de marfa pe calea ferata

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content