Perspective

 


 Misiune

 

Continuăm să…

Îmbunătăţim calitatea serviciilor oferite clienţilor
Vom continua să îmbunătăţim, prin acţiuni susţinute, diversele aspecte ale calităţii serviciilor oferite clienţilor noştri. Implementarea sistemului de management integrat a constituit în anul 2009 o decizie strategică a companiei noastre avându-se în vedere situaţiile concrete din cadrul organizaţiei, obiectivele, serviciile oferite şi nu în ultimul rând provocările pieţei de transport.
Vom continua să ne adaptăm la nevoile clienţilor transportului feroviar de marfă, pe toate distanţele de transport şi să oferim servicii din ce în ce mai flexibile şi ,,door-to-door’’ prin cooperarea cu alte moduri de transport.
Standardele de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională trebuie să devină obligatorii în relaţiile contractuale cu clienţii şi tehnicile de management al calităţii trebuie să fie aplicate pentru obţinerea performanţei atât la nivel naţional cât şi internaţional.
Protejăm mediul înconjurător

 Unul din punctele forte ale transportului feroviar este faptul că reprezintă mijlocul de transport cel mai prietenos în raport cu mediul înconjurător. De aceea, depunem continuu eforturi pentru valorificarea acestui avantaj prin acţiuni susţinute care au în vedere:
– îmbunătăţirea eficienţei energetice a proceselor necesare desfăşurării activităţii de transport feroviar de marfă;
– realizarea unei strategii coerente, pe termen lung, privind consumul de combustibil şi de energie;
– implicarea în derularea unor proiecte inovatoare sau utilizarea rezultatelor acestora în scopul reducerii impactului activităţii de transport feroviar de marfă asupra mediului (EUROPETRAIN, Energy Billing, Railenergy, EcoTransIT);
– responsabilizarea întregului personal pentru desfăşurarea acţivităţii cu respect pentru mediu.

Conform datelor statistice publicate pentru EU27 (Surse: CE, UIC Energy/CO2 Database şi DG TREN), aproximativ 82% din consumul final de energie se datorează transportului rutier, cu o contribuţie de 72% din emisiile de dioxid de carbon, în timp ce transportul feroviar, având un consum de energie finală de doar 2,5%, este responsabil pentru numai 1,6% din emisiile de dioxid de carbon. Soluţia o reprezintă orientarea transporturilor către calea ferată. 

Alegând transportul feroviar ca modalitate de transport de marfă, optaţi pentru servicii eficiente care au impact redus asupra mediului, în condiţii de siguranţă a mărfii şi participaţi direct la conservarea valorilor pentru generaţiile viitoare, la dezvoltarea durabilă – concept care include atât mediul cât şi dimensiuni economice şi sociale!    

CFR Marfă deţine Autorizaţia de Mediu nr. 1/2010, revizuită în anul 2011, emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului care prevede desfăşurarea activităţii de transporturi de marfă pe calea ferată, conform cod CAEN 4920 – Rev.2 (cod CAEN 6010 – Rev.1). De asemenea, subunităţile CFR Marfă funcţionează având autorizaţii emise de autorităţile teritoriale cu competenţe în domeniul mediului şi al gospodăririi apelor.

CFR Marfă este certificată pentru Sistemul de Management de Mediu – integrat sistemului de management al organizaţiei – conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 14001:2005, Certificat nr. 2890/2009 eliberat de SRAC/IQNet.

 

Viziune

Orientarea către client
CFR Marfă asigură satisfacerea cu promptitudine, responsabilitate şi profesionalism a cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor în ceea ce priveşte transportul şi livrarea mărfii la destinaţie, în condiţii de siguranţă feroviară, în termenul de executare a contractului de transport, conform reglementărilor în vigoare.

 

 

 


Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content