ATest_Introducere

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

ANUNȚ

CU PRIVIRE LA OFERTA DE VÂNZARE ACȚIUNI PRIN METODE COMBINATE CU CRITERII DE PRECALIFICARE, CONSTÂND ÎN NEGOCIERE PE BAZĂ DE OFERTE PRELIMINARE ȘI NEANGAJANTE, URMATĂ DE LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC

 

1. Statul român, prin Ministerul Transporturilor („MT”) cu sediul în Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, Cod Poștal 010873, România – oferă la vânzare, prin METODE COMBINATE CU CRITERII DE PRECALIFICARE, CONSTÂND ÎN NEGOCIERE PE BAZĂ DE OFERTE PRELIMINARE ȘI NEANGAJANTE, URMATĂ DE LICITAȚIE CU OFERTĂ ÎN PLIC, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare și cu Hotărârea Guvernului nr. 46/2013, un număr de acțiuni așa cum acesta va rezulta în urma modificărilor capitalului social ce vor surveni între momentul publicării prezentului Anunț și data finalizării tranzacției, și care va fi adus la cunoștința potențialilor cumpărători potrivit prevederilor prezentului Anunț, reprezentând 51% din capitalul social al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” – S.A. (“Societatea”) cu sediul în Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, Cod Poștal 010873, România, Tel.: +4021 2251112, Fax.: +4021 2251113, Cod Unic de Înregistrare 11054537, Atribut fiscal RO, Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/9775/1998, având ca obiect principal de activitate: Cod CAEN 4920 – transporturi de marfă pe calea ferată, website: www.cfrmarfa.cfr.ro.

Capitalul social actual: 312.347.917,50 Lei; Structura acționariatului: 100% Statul român, prin MT; Numărul total de acțiuni: 124.939.167 acțiuni nominative; Valoarea nominală a unei acțiuni: 2,5 Lei….

…continuare

 test.cfrmarfa.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&id=244%Aanunt%Aprivatizare1&catid=61&itemid=55lang=ro

ANUNŢ PRIVATIZARE continuare 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content