Precizari rezultate financiare 2014 CFR Marfa

02
Compartiment Mass Media, Relaţii cu Publicul   Tel/Fax:021.225.12.03
Nr. T 3.1. 1/338/2015                                     Tel.CFR:126.078
Precizări CFR Marfă referitoare la rezultatele financiare pe anul 2014
Ca urmare a informaţiilor apărute în mass media, referitoare la rezultatul financiar final pe anul 2014 al SNTFM CFR Marfă SA, facem următoarele precizări:
  1. Rezultatul operaţional reprezintă rezultatul obţinut de companie din activitatea sa de bază, fără ca acest rezultat să fie influenţat de venituri sau cheltuieli conjuncturale (temporare), de exemplu: provizioanele sau penalităţile pentru neplata unor datorii contractuale la termen sau încasarea cu întârziere a creanţelor.
  2. Rezultatul net din exploatare este diferit de rezultatul operaţional. Rezultatul net din exploatare este obţinut după ce din veniturile din activitatea de exploatare s-au dedus cheltuielile din exploatare.
  3. În cursul anului 2014, asa cum s-a prezentat public de către d-l ministru Ioan Rus, CFR Marfă a obţinut un rezultat operaţional de +79,980 mil lei, ca urmare a ajustărilor aplicate asupra rezultatului net din exploatare.
  4. Rezultatul operaţional, conform metodologiei de închidere a exercţiului financiar pentru anul 2014 aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, a fost ajustat altfel: s-au constituit provizioane pentru depreciere active circulante şi imobilizate în valoare de 63,424 mil. lei şi suportate din profitul operaţional, penalităţi în valoare de 25,315 milioane lei dar şi drepturi salariale câştigate în instanţă în valoare de 28,993 milioane lei.
  5. Ca urmare a acestor categorii de cheltuieli suportate din profitul operaţional de +79,980 mil. lei, a rezultat o pierdere netă din exploatare pentru exerciţiul financiar al anului 2014 în valoare de -21,997 mil lei. Precizăm că aceasta a cunoscut o scădere semnificativă (cu aprox. 90%) faţă de pierderea din exploatare înregistrată în anul 2013, respectiv -241,37 mil. lei.
  6. Pierdere netă în anul 2014 nu este cauzată deci de lipsa de performanţă operaţională a societăţii, care a fost în valoare de +79,980 mil lei, ci categoriilor de cheltuieli suportate din profitul operaţional ca urmare a metodologiei de închidere a exerciţiului financiar 2014.
  7. În ceea ce priveşte strategia de privatizare pentru CFR Marfă, Ministerul Transporturilor va realiza o analiză finală la sfârşitul semestrului I 2015 când societatea va raporta rezultatul financiar pentru primul semestru al anului în curs.
  8. În situaţia în care compania va înregistra o deteriorare a performanţei operaţionale şi va acumula arierate la sfârşitul primul semestru, Ministerul Transporturilor îşi rezervă dreptul, pentru a nu compromite procesul de listare la bursă, să adapteze strategia de privatizare la evoluţia performanţei operaţionale a companiei. Aplicarea acestei strategii pentru CFR Marfă este necesară pentru a valorifica potenţialul de dezvoltare a companiei dar şi a patrimoniului de care dispune aceasta.
Compartiment Mass Media, Relaţii cu Publicul
SNTFM CFR Marfa SA
                                    pdficon_largeDownload
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content