Imprimare

 

 

Seria Tipuri de mărfuri
Ggs Mărfuri de volum mare care necesită protecţie împotriva agenţilor atmosferici: mobilă, utilaje, mărfuri paletizate (ambalate), colete, legume in lăzi
Gas Mărfuri generale ambalate/paletizate, cu volum mare care necesită protecţie împotriva agenţilor atmosferici
Hbikklls Mărfuri cu volum mare şi greutate specifică mică
Rils Mărfuri cu volum mare, materiale lungi, utilaje care necesită protecţie împotriva agenţilor atmosferici
Z Uleiuri comestibile, melasă, bitum, produse petroliere, acid sufuric
Ucs Ciment, var
I Alimente perisabile conform ATP
T Produse ale industriei chimice
Laads Tractoare, utilaje agricole. Poate transporta cherestea, buşteni, materiale lungi; 2 containere de 20'
Uagps Cereale - secară, porumb, orez, ovăz, grâu, orez brut, seminţe de floarea soarelui, soia, srot
Faccs Piatră spartă (balastieră)
Ks Materiale lungi (laminate), utilaje, blocuri de piatră, cherestea,buşteni
Rgs Profile laminate, ţevi, şine de cale ferată, tagle, lingouri, prefabricate din beton, cherestea, buşteni
E Mărfuri în vrac (minereu, cărbune, cocs, produse de balastieră) laminate, fier vechi, material lemnos, blocuri de lemn, materiale de construcţie