Agenda telefonica Central

S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A. – Central
Conducere
1
0372840000
Director General 
2
0372840001/ 0212251112
Secretariat Director General
Fax: 0212251113
3
0372840010
Director General Adjunct Exploatare, Comercial
4
0372840046
Director General Adjunct Material Rulant, Tehnic
5
0372840239
Director General Adjunct Economic, Financiar
6
0372840003
Secretariat Director General Adjunct
Fax: 0212251263
7
0372840004
Director Tehnic
8
0372840268
Director Contabil IFRS
9
0372840055
Director Exploatare
10
0738199239
Director Comercial
11
0738199230
Director Material Rulant
12
0372840021
Director Resurse Umane
Serviciul Pieţe
13 0738199271 Sef Serviciu
14 0738199219
15 0738199248
16 0738199268
17 0738199213
Serviciul Comercial
18 0738199204 Sef Serviciu
19 0738199212
20 0738199210
21 0738199214
22 0738199215
23 0738199266
Compartiment Derulare Contracte, Plată Centralizată
24 0738199211
25 0738199233
26 0738199249
27 0738199250
28 0738199251
29 0738199267
Serviciul Trafic
30 0738199264 Sef Serviciu
31 0738199259
32 0738199261
33 0738199262
34 0738199252
35 0738199260
Compartiment Decont în Trafic Internaţional
36 0738199290
37 0738199291
Serviciul Dispecerat
38 0738199256 Sef Serviciu
39 0738199254
40 0738199255
41 0738199257
42 0738199258
43 0738199253
44 0738199263
Serviciul Contabilitate, Căi Ferate Internaţionale
45 0738199274 Sef Serviciu
46 0738199244
47 0738199269
48 0738199242
49 0738199275
Serviciul IFRS
50 0738199270
51 0738199245
Biroul ORACLE
52 0738199273
53 0738199282
Serviciul BVC, Analize Economice
54 0738199276 Sef Serviciu
55 0738199243
Biroul Control Financiar Preventiv, Casierie
56 0738199279
57 0738199228
58 0738199280
Serviciul Gestionare Patrimoniu
59 0738199217 Sef Serviciu
60 0738199227
Serviciul Salarizare, Financiar, Urmărire Contracte
61 0738199237 Sef Serviciu
62 0738199247
63 0738199246
64 0738199281
65 0738199289
Compartimentul Verificare Venituri, Arhivă
66 0738199287
67 0738199288
Biroul Plăţi, Compensări
68 0738199209
69 0738199223
Serviciul Exploatare Locomotive, Documentaţii tehnice
70 0738199285 Sef Serviciu
71 0738199292
Serviciul Intretinere Reparaţii, Modernizări Locomotive
72 0738199229 Sef Serviciu
73 0738199277
Serviciul Exploatare Vagoane
74 0738199235 Sef Serviciu
75 0738199234
76 0738199232
Serviciul Reparaţii, Modernizări Vagoane
77 0738199235 Sef Serviciu
78 0738199278
Serviciul Calitate, Mediu, SCIM
79 0738199222 Sef Serviciu
80 0738199203
Serviciul Tehnic, Statistică, Comunicare
81 0738199221 Sef Serviciu
82 0738199225
83 0738199231
Compartimentul IT
84 0738199220
Serviciul Investiţii, Logistică
85 0738199216 Sef Serviciu
86 0738199200
87 0738199286
Serviciul Administrativ şi Întreţinere
88 0738199295 Sef Serviciu
89 0738199294
90 0738199293
Serviciul Juridic
91 0738199238 Sef Serviciu
92 0738199240
93 0738199241
Serviciul Reorganizare, Restructurare, Participaţii CFR Mf
94 0738199236 Sef Serviciu
Serviciul Resurse Umane
95 0738199226 Sef Serviciu
96 0738199283
97 0738199224
Serviciul Relaţii Internaţionale
98
0738199265
Sef Serviciu
Serviciul Audit Intern
99
0738199206
Sef Serviciu
Serviciul CFG
100
0738199205
Sef Serviciu
Serviciul SC, SSM, SU, MP
101
0738199207
Sef Serviciu
102
0738199208
Revizor central
Compartiment probleme Speciale, Integritate şi Antifraudă, gdpr
103
0738199218
Sala Sedinta
104 0738199201
105 0738199284
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content