Certificări

 În dorinţa de a oferi servicii de înaltă calitate clienţilor noştri, CFR Marfă a implementat şi dezvoltat un sistem de management  integrat orientat către îmbunătăţirea continuă  a performanţei. Politica  SNTFM CFR Marfa SA in domeniul S.M.I
IQNET SRAC SRAC OHSAS
Sistemul de management  integrat include:
  • sistem de management al calităţii conform cerinţelor din standardul SR EN ISO 9001:2015:
Anexa
  • sistem de management de mediu conform cerinţelor din standardul SR EN ISO 14001:2005/ISO 14001:2004:
  • sistem de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale conform cerinţelor din standardul SR OHSAS 18001:2008/OHSAS 18001:2007:
      SNTFM CFR Marfa SA este entitate certificata responsabila cu intretinerea vagoanelor de marfa exploatate pe reteaua feroviara din Uniunea Europeana (UE) fiind detinatoarea Certificatului de Entitate Responsabila cu Intretinerea, avand  numarul de referinta intern NEI RO/31/0016/0015 din data de 26.05.2016 (certificat initial la data de 30.05.2013) cu valabilitate pana la data de 30.05.2018, certificat care confirma acceptarea sistemului de intretinere al unei entitati responsabile cu intretinerea (ERI) din cadrul Uniunii Europene, in conformitate cu Directiva 2004/49/CE si cu Regulamentul (UE) nr. 445/2011.
  • Certificat ERI cu numar de referinta intern RO/31/0020/0012 emis la data de 31.05.2020 cu valabilitate pana la data de 30.05.2025 (download);
SNTFM CFR Marfa SA este entitate certificata responsabila cu intretinerea vehiculelor feroviare motoare exploatate pe reteaua feroviara din Uniunea Europeana (UE) fiind detinatoarea Certificatului de Entitate Responsabila cu Intretinerea, avand  numarul de referinta intern NNI RO/ERIV/L/0016/0011 din data de 26.05.2016 cu valabilitate pana la data de 25.05.2017.
  • Certificat ERI cu numar de referinta intern NNI RO/ERIV/L/0016/0011 emis la data de 26.05.2016 cu valabilitate pana la data de 25.05.2017 (download)
Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content