Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2003


 

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2003

 

Tip situatii financiare depuse

CONFORM ORDINULUI 94/2001 – REGLEMENTARILE CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIA IV CEE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

Indicatori din BILANT

mii lei

Active imobilizate TOTAL

6706067553

Active circulante TOTAL, din care

4998148486

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

665881298

Disponibilitati banesti

1168039332

Creante

3164227856

Capitaluri – Total, din care

1548063468

Capital social subscris si varsat

1932022875

Patrimoniul regiei

Patrimoniul public

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

36939741

Datorii Total

10121277586

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri

17622952067

Venituri totale

18667167158

Cheltuieli totale

18508375449

Profitul brut al exercitiului

158791709

Pierderea bruta a exercitiului

Profitul net al exercitiului

5921920

Pierderea neta a exercitiului

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati

22838

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Transporturi pe calea ferata

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content