Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2005


 

Indicatori financiari conform bilantului depus pe anul 2005

 

Tip situatii financiare depuse

CONFORM ORDINULUI 94/2001 – REGLEMENTARILE CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIA IV CEE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

Indicatori din BILANT

lei

Active imobilizate TOTAL

722768842

Active circulante TOTAL, din care

509626302

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

60781170

Disponibilitati banesti

162522896

Creante

286322236

Capitaluri – Total, din care

311634266

Capital social subscris si varsat

205166605

Patrimoniul regiei

0

Patrimoniul public

0

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

25905607

Datorii Total

893630138

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri

1834197988

Venituri totale

1933318740

Cheltuieli totale

1889563375

Profitul brut al exercitiului

43755365

Pierderea bruta a exercitiului

0

Profitul net al exercitiului

23859762

Pierderea neta a exercitiului

0

Indicatori din DATE INFORMATIVE

Numar mediu de salariati

19209

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Transporturi pe calea ferata

 

Vă rugăm activați JavaScript în browser pentru a utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web apoi reîncărcați pagina.
Skip to content